Contributie / Contribution

Contributie / Contribution

Contributiebedragen seizoen 2019-2020 (via automatische incasso):

Spelvorm Geboortejaar Halfjaar  Jaar 
Veldvoetbal 2013 of later  €    52,23    €  104,47  
  2007 t/m 2012  €    77,53    €  155,06  
  2001 t/m 2006  €    89,91    €  179,83  
  2000 of eerder  €  110,37    €  220,74  
G-voetbal n.v.t. €    66,83    €  133,66  
Zaalvoetbal  n.v.t. €    75,91    €  151,82  
Veteranen/Old stars n.v.t. €    54,92    €  109,84  
Vriendenteam  n.v.t. €    27,47    €    54,94  
Trainingslid  n.v.t. €    27,47    €    54,94  


De jaarcontributie wordt in twee termijnen (begin juli en begin januari van elk seizoen) van de rekening afgeschreven. Betalingen per overschrijving of contante betalingen dienen voor een heel jaar te geschieden. Tevens wordt er dan € 10,- administratiekosten in rekening gebracht.

Let op: Wanneer het lidmaatschap in de loop van het seizoen of na 31 mei wordt beëindigd, blijft de contributie voor het gehele seizoen verschuldigd.

====translation in English below===

Contribution amounts season 2019-2020 (by direct debit):

Game form Year of birth Half-yearly Yearly
Field soccer 2013 or later €    52,23    €  104,47  
  2007 to 2012 €    77,53    €  155,06  
  2001 to 2006 €    89,91    €  179,83  
  2000 or earlier €  110,37    €  220,74  
G-soccer n.a. €    66,83    €  133,66  
Indoor soccer n.a. €    75,91    €  151,82  
Veterans/Old stars n.a. €    54,92    €  109,84  
Friends team n.a. €    27,47    €    54,94  
Training member n.a. €    27,47    €    54,94  


The annual fee is debited from the account in two instalments (early July and early January of each season). Payments by bank transfer or cash payments must be made for a full year. An administration fee of € 10,- will also be charged.

Please note: If the membership is terminated during the season or after 31st May, the membership fee for the whole season remains due.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!