Aansprakelijkheid / Liability

Aansprakelijkheid / Liability

Het gebeurt nogal eens, dat tijdens trainingen en/of wedstrijden een bal (over het hekwerk) wordt getrapt en die bal vervolgens iets of iemand raakt en schade veroorzaakt.
De reactie van trainers, leiders of toeschouwers is dan regelmatig: "Geef maar door aan het bestuur want DBS is daarvoor verzekerd...".

Niets is echter minder waar. DBS kan zich daar niet tegen verzekeren! Ervaringen uit het verleden bij onze, maar ook andere verenigingen met bijbehorende rechterlijke uitspraken leiden tot de volgende regels: 

Indien door een bal schade wordt veroorzaakt, binnen of buiten de omheining, dan is op de eerste plaats degene die de bal heeft getrapt aansprakelijk via zijn of haar WA-verzekering;

Is niet te achterhalen wie de bal heeft getrapt dan moet degene die de schade heeft geleden zijn of haar eigen WA-verzekering aanspreken.

====translation in English below===

During traing sessions and or matches it often happens that a ball crosses over the fence and hits someone or something, causing damage. Usually the trainers, team leaders or spectators think that since DBS is insured against 'damages', these cases may be passed on to the club.

Nothing could be further from the truth. DBS cannot insure itself against that! Our past experiences and the experiences of other associations and associated court decisions lead to the following rules:

If a damage is caused by a ball, inside or outside the fence, the person who kicked the ball is in the first place liable through his or her third party insurance;

If it is not possible to trace who kicked the ball, then the person who has suffered the damage has to claim his or her own civil liability insurance.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!