• Aanmelden nieuw lid

  Welkom bij voetbal vereniging DBS!

  Weet je nog niet zeker of voetbal leuk vind meld je dan eerst aan voor een gratis training.

  Als je besluit om je aan te melden als nieuw lid van DBS ga je tevens akkoord met alle geldenderegels binnen de vereniging.

  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
  Huishoudelijkregelement,
  Verklaring omtrent het gedrag (VOG) (trainers, coaches, begeleiders en vrijwilligers)

 • Overschrijven ander vereniging

  Veel simpel, je meldt uiterlijk 15 juni aan als nieuwe lid bij de vereniging waar je wilt gaan spelen. Vergeet niet bij de inschrijving ook je KNVB bondsnummer te vermelden.

  De nieuwe vereniging dient via Sportlink Club een verzoek in bij DBS.
  DBS geeft akkoord indien er geen belemmeringen zijn als bijvoorbeeld een openstaande contributie.
  Mocht dit wel zo zijn dan zal DBS een blokkade in het systeem vastleggen.

  Als het lid alsnog aan de verplichtingen heeft voldaan, kan de blokkade worden verwijderd en volgt goedkeuring van de overschrijving.

  Op 1 juli worden alle mutaties door de KNVB doorgevoerd en zijn ze te zien in Sportlink Club.

  Wij wensen je veel succes bij de club.

 • Beëindiging lidmaatschap DBS

  Beste DBS'er

  Jammer dat je ons gaat verlaten. Wij hopen dat je een fijne tijd bij ons hebt gehad. Opzegging kan op ieder moment.

  Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren voor 1 juni van een kalenderjaar.
  Je kunt je afmelden door:
  1) een email te sturen naar ledenadministratie@vvdbs.nl
  2) een ondertekende brief te sturen naar:

  v.v. DBS
  Het Schaapsdijk 109
  5657 AW EINDHOVEN

  Let op: Wanneer het lidmaatschap in de loop van het seizoen of na 31 mei wordt beëindigd, blijft de contributie voor het gehele seizoen verschuldigd. De opzegging leidt automatisch tot het intrekken van de machtiging tot contributie-inning:

  Een mondelinge of telefonische opzegging bij een commissie-lid, leider, trainer of andere medewerker van vv DBS is onvoldoende en wordt dan ook niet als opzegging geaccepteerd.

 • Voetbal.nl


  Via de Voetbal.nl app kunt u vele van uw persoonsgegevens zelf aanpassen.
  Ook voor kinderen onder de 16 jaar bent u als ouder/zoogd in de gelegenheid om daar  aanpassingen te doen.

  Lees hier alles over in de Voetbal.nl app 

  Uitleg Voetbal.nl