• Veilig sportklimaat

  DBS vindt het belangrijk dat iedereen binnen de vereniging met plezier zijn/haar sport kan beoefenen. Om te zorgen voor een veilig sportklimaat vindt DBS elke vorm van grensoverschrijdend gedrag onacceptabel.

  Wat is grensoverschrijdend gedrag?

  Grensoverschrijdend gedrag in de sport is elke vorm van gedrag en toenadering in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, die:

  • door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren;
  • als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten;
  • plaatsvindt in de context van de sport.

  Bij grensoverschrijdend gedrag kun je denken aan (seksuele) intimidatie en misbruik, pesten en uitsluiting, agressie, geweld en discriminatie. Het ongewenste gedrag kan zowel fysiek als verbaal plaatsvinden maar komt ook steeds vaker online voor op bijvoorbeeld sociale media of in WhatsApp groepen.

  Vanaf januari 2020 is er sprake van een meldplicht voor bestuurders en begeleiders als het gaat om een vermoeden van seksuele intimidatie of misbruik. Leden hebben een meldverantwoordelijkheid. Deze meldingen worden via het bestuur doorgegeven aan de KNVB.

  Omdat DBS een veilig sportklimaat belangrijk vindt, is er binnen de vereniging een vertrouwenscontactpersoon (VCP) beschikbaar en hanteert DBS de gedragscode van Centrum Veilige Sport Nederland voor trainers/coaches en begeleiders.

   

  Aanspreekpunt

  De VCP is binnen DBS het eerste aanspreekpunt voor vragen over en meldingen van grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie of (seksuele) intimidatie in verbale of fysieke zin. De VCP is er voor de sporters, ouders van sporters, toeschouwers, coaches, vrijwilligers en bestuursleden. De VCP is een luisterend oor, eerste opvang en kan doorverwijzen naar bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon van de KNVB of het meldpunt Centrum Veilige Sport Nederland. Bij een jeugdlid kan de ouder/verzorger samen met of namens het kind optreden.

  De VCP kan adviseren over vervolgstappen, die overigens altijd in onderling overleg genomen worden. Meldingen bij de VCP zijn vertrouwelijk tenzij er sprake is van een strafbaar feit of wanneer de veiligheid in het geding is. Meldingen worden overigens wel altijd aan het bestuur gerapporteerd (anoniem indien gewenst) zodat het bestuur weet wat er speelt binnen de vereniging en ze eventueel acties kunnen ondernemen die bijdragen aan een veilig sportklimaat.

  Onze vertrouwenscontactpersoon is Myriam Ickenroth. Je haar bereiken via het mailadres vertrouwenscontactpersoon@vvdbs.nl.

   

  Preventie

  Een andere belangrijke taak van de VCP is om het bestuur op basis van binnengekomen signalen en meldingen te adviseren over het te voeren preventiebeleid. Het gaat bij preventie om het creƫren en bewaken van een cultuur waarin mensen respectvol met elkaar omgaan. Hier hoort ook een open sfeer bij, waar grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar wordt gemaakt en serieus wordt genomen.

   

  Gedragscode

  Voor alle trainers/coaches en begeleiders geldt binnen DBS de gedragscode zoals die door het Centrum Veilige Sport Nederland is opgesteld. De gedragscode tref je hier aan.